• İşiniz, işimizdir...

    İşiniz, işimizdir...

İŞ GÜVENLİĞİ

Periton Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanları’nın Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri” hakkındaki  yönetmelik ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

Çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, iş güvenliği uzmanı mühendislerimiz, iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler;

İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak...

DEVAMI

İŞ SAĞLIĞI

Görevlendirilen İşyeri Hekimleri 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

İş Sağlığı Çalışmalarımızdan Bazıları:

İşyeri Hekimlerimiz firmayı devraldıkları gün itibariyle geriye dönük bütün çalışanların sağlık dosyalarını inceler gerekli gördüğü takdirde yeniden tetkikler isteyerek işe giriş ve periodik sağlık gözetim raporlarını yeniler,çalışanda önemli bir hastalık görüldüğü takdirde ileri tetkik için tam teşekküllü bir hastaneye sevk eder.

DEVAMI

ACİL DURUM PLANI

Acil durumlarda işyerinizin can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarımızı Acil Durum Planı doğrultusunda yapıyoruz.Yangın ,Sel ,Deprem gibi acil durumlarda kişilerin nasıl hareket edeceği ve nasıl davranış içinde olması gerektiğini yaptığımız Acil Durum Tatbikatları ile bilgilendiriyoruz.İşyerinde acil durumlar ile ilgili olması gerekenleri ve gerekli düzenlemeleri hazırladığımız raporlar ve tatbikat tutanakları ile belirtiyoruz.

DEVAMI

EĞİTİM

İşverenler , tüm çalışanlarını iş sağlığı  ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. İş Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde çalışanların temel İSG eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirmekteyiz. Bu eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanır. Yönetmeliğe göre tehlike sınıflarına dayanarak eğitim saatleri ve sıklıkları da değişmektedir. Eğitimler işletmelerde sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratmak ,iş  kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla düzenlenmektedir.Bu eğitimlerde çalışanlar yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilirler.

DEVAMI

BELGELERİMİZ

Telif Hakkı 2013 Periton OSGB | Tüm hakları saklıdır.