OSGB Uzmanları Neden Risk Analizi ve Acil Durum Planı Yapar?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hizmetleri içerisinde, risk analizi ve acil durum planları önemli yer kapsıyor. Çalışanlar ve işverenler düzenlerinin bozulduğunu düşünerek bu konularda soğuk olsa da, aslında risk analizi ve acil durum planı geleceğimizin garantisi. OSGB kapsamındaki, sağlık, doğal afet, yangın, iş kazası başta olmak üzere doğabilecek sorunlara karşı önlem alınması gerekiyor. Araştırmalar, özellikle, yangın, su baskını gibi kazaların, en çok dikkatsizlik ve ihmalkarlık yüzünden çıktığını unutmamak lazım.
Doğal afetler korkutucu olsa önlemleri almak mümkün. Bu kapsamda OSGB’nin iki önemli adımı bulunuyor. 

Risk Analizi

OSGB kapsamında risk analizi çok önemli bir yere sahip. Her iş yerinin başına gelecek yangın ve su baskını gibi kazalar dışında, işyerlerinin kendilerine özel felaketlere gebe olmaları da mümkün. Uzmanlar işyerini inceledikten sonra, çalışanlar ve mekanın kendisinin yarattığı riskleri analiz ederler. Böylece,  doğabilecek tehlikeler önceden gözlemlenebilir. Hizmet sektörü, kendine özel iş kazaları ve riskleri doğururken, inşaatlar da başka sorunlar baş vermektedir. Üstelik tehlikeli olmadığını düşündüğünüz bir ofis bile, iş hayatı içerisinde aklınıza gelmeyecek bir çok kazaya sebebiyet verebilir. Uzmanlar, iş alanlarını kendi sektörleri, binaları ve yapılarına göre inceleyerek analiz eder. Bu analizler sırasında, gerekli görsel destek de temin edilecektir. İşveren ve çalışanlara sunulacak olan özel raporda, adım adım sorunları anlatılır. Rapor içerisinde bu sorunların çözüm yolları da yer alır. Tüm bu riskler görsellerle desteklenir böylece, anlaması ve dikkat edilmesi daha kolay olur.
Risk analizi: Belirlenen tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığı belirlenir. Risk analizinde, tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı korunma ve güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır.
g) Önlemlerin belirlenmesi: İşyerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak üzere aşağıdaki gibi olmalıdır:
1-Riskleri kaynağında yok etmek.
2-Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
3-Mühendislik önlemlerini uygulamak. 4-İdari önlemler almak. (İşaretler, uyarılar, çalışma 
süreleri.)
5-Kişisel koruyucu donanımlar sağlamak.
İlgili mevzuatlar gereği hekim ve uzman rehberliğinde işyerinde risk analiz ekibinin oluşturulması, eğitilmesi ve faaliyetin gerçekleştirilerek raporlanması sonucunda işyerinde ki tehlike kaynakları ve bunlardan kaynaklı risklerin skorlanarak önem sırasına göre önleyici faaliyetlerin uygulanması ve takibi esas unsurdur.

Acil Durum Planı 

Çoğu işyeri için, acil durum planı bir an önce binayı terk etmektir. Özellikle doğal felaketlerde acil durum planı eksikliği yüzünden çok fazla can kaybı ve yaralanma yaşanmaktadır. Acil durumlarda ne yapacağını bilmeyen topluluklar, birbirlerine zarar verirler. Üstelik tüm çalışanların aynı anda acil durumdan uzaklaşmaya çalışması yüzünden, güvenli bir noktaya ulaşmak imkansız hale gelebilir. Acil durum planı, deprem, yangın, sel, fırtına vb doğal felaketler dışında, insani sorunları ve kazaları da kapsar. Örneğin, bir iş kazası sırasında, yaralanan çalışana iyi niyetlede olsa yapılacak yanlış müdahale büyük felaketlerle sonuçlanabilir. Plan tatbikatlarla birlikte işyerindeki herkesin, görevlerini bilmesiyle sonuçlanır. 
Çevreyi ve insan sağlığını etkileyebilecek potansiyel ve beklenmedik durumlara karşı önceden hazırlıklı olmak ve acil durum oluştuktan sonra çıkabilecek riskleri en aza indirgemeye yönelik yapılacak faaliyetleri metotları ve sorumluları belirlenmesini sağlar.
Bu amaç doğrultusunda ;
Acil durum ekiplerinin oluşturulması, eğitimlerinin sağlanması,
Mevcut ekiplerin ve tedbirlerin yeterliliğini ve çalışırlığını belirlemek,
Yıllık planlar dahilinde, tatbikatlar gerçekleştirmek ve edinilen bilgilerin pekiştirilmesini sağlamak,
Resmi makamlarla koordinasyon ve işbirliği sağlamak,
Acil durum malzeme, ekipman ve donanımların ihtiyaçlarını tespit etmek ve tedariğinin sağlanması,
Hazırlanmış olan acil durum ve tahliye planları ve önlemleri gözden geçirmek gerekiyorsa güncelleştirilmesini sağlanması hedeflenir.

Tags: Risk analizi, Acil durum planı

Telif Hakkı 2013 Periton OSGB | Tüm hakları saklıdır.